Historie van de vereniging

De IJsclub Purmerend werd in 1862 opgericht.
Tot op heden is de exacte oprichtingsdag niet bekend.
Wel staat vast dat het 100 jarige jubileum op 17 november 1962 ’s middags van 17.00 tot 19.00 uur in café-restaurant “het Heerenlogement” Gouw 18 te Purmerend is gevierd.
Het toenmalige correspondentieadres was: A. de Koning, Purmerenderweg 108 te Zuidoostbeemster. IJsclub Purmerend behoort met haar bijna 150 jaar tot één van de oudste schaatsverenigingen van Nederland.
Volgens de oude statuten is in al die jaren de doelstelling geweest:
“Het doen beoefenen en het bevorderen van de schaatssport in al zijn verschijningsvormen”

Zij tracht dit doel te bereiken door o.a.:

– Wedstrijden en schaatstoertochten te houden
– Trainingen van leden en aspirant leden te verzorgen
– Het aanleggen en onderhouden van één of meer ijsbanen
– Het exploiteren van een elektrisch te verlichten ijsbaan
– Het houden en organiseren van evenementen in die tak van sport, die aanverwant zijn aan de schaatssport.

De vereniging heeft vele ups en downs gekend, zoals gebruikelijk bij een natuurijsclub. Het ledental varieerde van 200 tot 1367 leden in het seizoen 1971 -’72 .
De vereniging telt inmiddels meer dan 825 leden, bestaande uit 405 jeugdleden (van 5 t/m 15 jaar) en 420 seniorleden.
De vereniging heeft in het verleden een grote rol gespeeld bij het schaatstoerisme in Noord-Holland. Befaamd waren de dorpentochten die vanaf de Wheere plaatsvonden, alwaar duizenden schaatsers de ijzers onder bonden.

1999  een belangrijk jaar:

In dit historische jaar is de aanzet gegeven, vanuit de gemeente, om tot een gezamenlijke realisatie en exploitatie te komen van één  “clubgebouw” door een drietal verenigingen.
De IJsclub was hard aan een nieuw onderkomen toe en had hier wel oren naar.  Na diverse vergaderingen kwam men tot een  definitief plan: tezamen met de duikvereniging Trilobiet en de duivenvereniging BEP een nieuw onderkomen bouwen.
In 2001, om precies te zijn op 17 februari, was het dan zo ver. Een prachtig clubgebouw werd, met behulp van sponsors en vooral zelfwerkzaamheid van de leden van de drie clubs geopend.

2002 een 2e belangrijk jaar:

Op 14 september 2002 opende onder grote belangstelling Burgemeester van Dam samen met Erik Hulzenbos, een heuse 400 meter asfalt wedstrijd skeelerbaan, genaamd “DE PURMERRING”.
Vanaf deze dag heeft de IJs- & Skeelerclub Purmerend de beschikking over een zogenaamde Combibaan en kan de vereniging in de zomer skeeleractiviteiten ontwikkelen en in de winter van deze asfaltbaan een ijsbaan maken.

In het voorjaar van 2003 is het dan zo ver en wordt het eerste skeelerseizoen voor de vereniging op 1 april gestart en waarbij de baan voor zowel leden, als passanten tegen betaling, 5 dagen per week open is.
Op 27 april wordt er gestart met skeelerlessen voor jeugd en volwassenen en welke lessen al rap vol zijn geboekt, de skeelersport mag op veel belangstelling rekenen en zet de vereniging aan tot grote ontwikkelingen in de toekomst.

2014 3e belangrijke jaar:

Op zondag 30 maart 2014 opende de vereniging het inlineskaten seizoen met de ingebruikname van de 200 meter wedstrijd kombaan. In het najaar van 2013 is gestart met de bouw van een inlineskatebaan van 200 meter met oplopende bochten welke is gerealiseerd in het middentrein van de bestaande 400 meter combibaan. Tegelijk met de aanleg van de 200 meter wedstrijdbaan is de dan alweer 13 seizoenen oude combibaan, gerenoveerd. De volledige 400 meter asfalt als ook het krabbelend is verwijderd en opnieuw aangebracht. Tezamen met vernieuwing van de betonrand in asfaltrand.

De skeelerafdeling had vanaf dat moment weer een inlineskaten baan met wedstrijd accreditatie van de KNSB. 

Dit werd beloond met de gunning van de KNSB van het organiseren van de Nederlandse Kampioenschappen Inlineskaten Baan aan de IJs en Inlineskateclub Purmerend. Die heeft plaatsgevonden op 29 mei tot en 31 mei 2015.