Vertrouwenspersoon

In contact treden met onze vertrouwenspersoon Ria Cooper van de vereniging kan per e-mail. 

Wat zijn de taken van een vertrouwenspersoon?

De taken van een vertrouwenspersoon bestaan onder andere uit:

  • het verzorgen van eerste opvang van leden die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben;
  • het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is;
  • het slachtoffer informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures;
  • het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator;
  • het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag;
  • het adviseren en ondersteunen van leidinggevenden en management bij het voorkomen van ongewenst gedrag;
  • het registreren van gevallen van ongewenst gedrag;
  • een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van mensen. Er is een geheimhoudingsplicht.