Lidmaatschap IJs en Inlineskateclub Purmerend

0 tot 6 jaar

Gratis

Gratis

Gratis

6 tot en met 17 jaar

€ 26,- per jaar

€ 7,75 per jaar

€ 31,50 per jaar

18 jaar en ouder

€ 37,- per jaar

€ 13,- per jaar

€ 47,50 per jaar

Inschrijfkosten bedragen éénmalig € 7,50 per nieuw lid, met uitzondering van aanmelding van extra gezinsleden.

  • Opzegging van het lidmaatschap dient 2 maanden voor het verstrijken van het lidmaatschapjaar schriftelijk of per email te geschieden.
  • Het lidmaatschapjaar loopt van 1 april tot en met 31 maart.