Privacy verklaring IJs en Inlineskateclub Purmerend

Hoe komen wij aan je gegevens?

Als je gebruik maakt van de IJs en Inline-skatclub Purmerend website en andere producten en/of diensten, dan laat je soms persoonsgegevens bij ons achter.

 

Je laat op de volgende manieren je gegevens bij ons achter:

• Als je je aanmeldt als lid en/of voor een training, dan moet je je naam, geboortedatum om te bepalen of je onder het volwassen of kindertarief valt, adres, e-mail, betaalgegevens voor de automatische incasso en je telefoonnummer bij ons achterlaten.

• Elk lid heeft toegang tot zijn eigen gegeven binnen ledenadministratie, bij aanmelding kiest men zelf een login-naam en wachtwoord. Wachtwoorden zijn niet in te zien door de beheerder van het systeem en zijn zelf te resetten. We houden bij welke producten je bij ons hebt afgenomen, totdat je je lidmaatschap opzegt.

 

Wat doen we met je gegevens?

IJs en Inline-skateclub Purmerend bewaart en verwerkt je gegevens met de volgende doelen, op basis van de overeenkomst die we met je hebben of na jouw toestemming:

• Het leveren van de producten en diensten die je van ons afneemt;

• Het afwikkelen van betalingen;

• Het toezenden van informatie zoals nieuwsbrieven).

• contact met je opnemen

• Het opbouwen van een contacthistorie.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

We bewaren je gegevens voor zo lang als dat nodig is, om het doel waarvoor we de persoonsgegevens verkregen hebben te vervullen.

 

Hoe beveiligen we je gegevens?

Je gegevens worden veilig opgeslagen en verzonden. Wie niets met jouw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij. IJs en Inline-skateclub Purmerend streeft ernaar je gegevens met de meest recente beveiligingstechnieken en versleutelingsmethoden op te slaan en te verzenden.

 

Met wie deelt IJs en Inline-skateclub Purmerend jouw gegevens?

IJs en Inline-skateclub Purmerend gaat vertrouwelijk met je persoonsgegevens om. Wij delen je gegevens niet met anderen. Zo zullen we nooit jouw gegevens verkopen aan andere partijen. Wel geeft IJs en Inline-skateclub Purmerend indien nodig persoonsgegevens door aan de KNSB. Hiervoor sluiten we met de KNSB een verwerkingsovereenkomst. Voor zover wettelijk vereist doen we dat natuurlijk alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

IJs en Inline-skateclub Purmerend zal je gegevens ook doorgeven aan derden als dat wettelijk verplicht is.

 

Alle derden met wie IJs en Inline-skateclub Purmerend jouw gegevens deelt, zijn verplicht om jouw privacy te respecteren en zich, net als IJs en Inline-skateclub Purmerend, aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming te houden. Zij moeten jouw gegevens ook beveiligd opslaan en verwerken.

 

Communicatie van IJs en Inline-skateclub Purmerend

Als je geen nieuwsbrieven van IJs en Inline-skateclub Purmerend meer wilt ontvangen, dan kun je uitschrijven. Je kunt dat doen door op de link in een door IJs en Inline-skateclub Purmerend verstuurd bericht te klikken.

 

Foto’s gemaakt tijdens evenementen van IJs en Inline-skateclub Purmerend worden geacht gemaakt te worden middels vrije nieuwsgaring en derhalve zal er geen expliciet toestemming gevraagd worden. Dit is ook als zodanig opgenomen in de het huisreglement.

 

Wanneer we de foto willen gebruiken voor uitingen op de website, banners en dergelijke zal wel, indien nodig, expliciete toestemming worden gevraagd.

 

Jonger dan 16 jaar?

Als je minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag je alleen toestemming geven voor het verwerken van je persoonsgegevens met toestemming van een van je ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat je ouder(s) of je voogd deze verklaring leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die je hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die je bij ons achterlaat, zoals het recht om je te verzetten tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van je gegevens.

Inzicht in je gegevens?

Je kunt altijd kosteloos inzicht krijgen in de gegevens die IJs en Inline-skateclub Purmerend over jou heeft. Je kunt IJs en Inline-skateclub Purmerend ook vragen om je gegevens aan te passen als die feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn. Op www.ijseninlineskateclub.nl vind je de contactgegevens.

Je kunt je ook richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer je klachten hebt over de manier waarop IJs en Inline-skateclub Purmerend met jouw persoonsgegevens omgaat.

 

Contactgegevens

De website en de persoonsgegevens die je hier achterlaat worden beheerd door IJs en Inline-skateclub Purmerend, Trimpad 10, 1443 WB, Purmerend. Voor vragen en opmerkingen over deze Privacy- en cookieverklaring kun je altijd contact opnemen via secretariaat@ijseninlineskateclub.nl

 

Websites van derden

Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

 

Wijzigingen Privacyverklaring

IJs en Inline-skateclub Purmerend behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Het verdient daarom aanbeveling om deze verklaring regelmatig na te kijken, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte blijft. De meest actuele versie kan altijd via de website worden geraadpleegd.